HAKKIMIZDA/ABOUT US

MAKİNA PARKI/MACHINE PARK

ÜRÜNLER/PRODUCTS

En hassas ve en yüksek toleranslar için en hassas üretim elemanları. Bir zincir düşünün; her bir halkasına kadar minimal hata ve maksimum verimlilik için yapılmış. İşte bizim üretim felsefemiz bu anlayış üzerine kurulu.

 

The most precise production elements for the highest and highest tolerances. Consider a chain; made for minimal error and maximum efficiency down to each link. Our production philosophy is based on this understanding.

Modern üretim anlayışını benimsemek. Teknolojik yenilikleri takip etmek.

 

Vizyonumuz bu kadar net ve yalın.

 

 

To adopt the modern production approach. To follow technological innovations.

 

Our vision is so clear and simple.

 

 

Savunma ve Havacılık, Otomotiv, Medikal

Genel Üretim ve Ahşap, 

Döküm ve Dövme, Kalıpçılık

 

 

 

Defense and Aviation, Automotive, Medical
General Production and Wood,
Casting and Forging, Molding